Misyon & Vizyon

Özgörev (Misyon) 
Matematik ve matematik öğretimi alanında etik değerlere bağlı olarak; bilimsel bilgi üretmek, üretilen bilimsel bilgileri takip etmek, insan merkezli lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek, bilimin evrenselliğine inanan, problem çözmede bilimi kullanan, ailesi, görev yaptığı okul, bulunduğu çevre ve bölgesinde gurur kaynağı olacak matematik öğretmenleri yetiştirmek.

Özülkü (Vizyon) 
Bilimsel yayın ve tercih sıralamasında kendi emsalleri içinde ilk beşte yer almak.